wanna eat

Wanna Eat 的餐廳地址、網上訂座、電話、食評、相片及餐牌,餐廳位於 新蒲崗彩虹道16號地下。主要菜式包括 紅油抄手, 香辣雞翼, 黑松露薯條, 香蕉朱古力雪糕窩夫, 富士山特飲, 辣肉腸手工薄餅, 黑松露蘑菇忌廉意粉, 香辣海鮮蕃茄意粉, 夏威夷手工薄餅

4/5(226)

Wanna Eat 的食評,餐廳位於 新蒲崗彩虹道16號地下。 為咗隆重其事,我仲幫佢拍左好多大特寫添!藍白配搭未飲已經心思思想知究竟係咩味道嘅特調呢?飲落隱約覺得係柚子x波子汽水嘅特別配搭,原來唔單止得個樣,仲好有內涵